Responsive image Responsive image

สั่งซื้อข้าวอินทรีย์ล่วงหน้า

ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูกาล 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว จำกัด 2,000 แพ็ค เท่านั้น

ราคาข้าว

ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ ราคา 100 บาท/ 1 แพ็ค, (1 แพ็ค = 1 kg.)
ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ราคา 110 บาท/ 1 แพ็ค, (1 แพ็ค = 1 kg.)

- รายละเอียดค่าจัดส่ง
ข้าว ค่าจัดส่ง ทาง kerry หมายเหตุ
กทม. และ ปริมณฑล ตจว.
1 - 4 กก. 65 80
5 กก. 80 90
6 กก. ส่งฟรี วันนี้ – 31 มีนาคม 2563


กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดส่ง


จำนวน แพ็ค (1 แพ็ค = 1 kg.)
จำนวน แพ็ค (1 แพ็ค = 1 kg.)