Responsive image Responsive image

สั่งซื้อข้าวอินทรีย์ล่วงหน้า

ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดูกาล 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว จำกัด 2,000 แพ็ค เท่านั้น

ราคาข้าว

ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ ราคา 100 บาท/ 1 แพ๊ค, (1 แพ๊ค = 1 kg.)
ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ราคา 110 บาท/ 1 แพ๊ค, (1 แพ๊ค = 1 kg.)

- รายละเอียดค่าจัดส่ง
ข้าว ค่าจัดส่ง ทาง kerry หมายเหตุ
กทม. และ ปริมณฑล ตจว.
1 - 4 กก. 65 80
5 กก. 80 90
6 กก. 100 Pro แถม 1 กก.
7- 8 กก. 100 Pro แถม 1 กก.
9 - 13 กก. 130 145 Pro แถม 1 กก.
ซื้อครบ 1,500 บาท Free Free Pro แถม 1 กก. ฟรีค่าจัดส่ง 200 บาท
- โปรโมชั่นถึง 14 ก.พ. 2563 หลัง 14 ก.พ. 2563 สั่งครบ 15 กก. ฟรีค่าจัดส่ง ไม่มีของแถม


กรุณากรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดส่ง


จำนวน แพ๊ค (1 แพ๊ค = 1 kg.)
จำนวน แพ๊ค (1 แพ๊ค = 1 kg.)