Responsive image Responsive image
โปรโมชั่น
จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ระบาดแบบนี้ นอกจากดูแลและป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงแล้วที่สำคัญ
ควรดูแลร่างกายให้แข็งแรงจากภายใน กินอาหารที่ปลอดภัยและมีประโยชน์ด้วย

ด้วยความห่วงใย "ศาลานา" มีโปรโมชั่นพิเศษ
ส่งฟรี! ถึงบ้าน เมื่อสั่งข้าวตั้งแต่ 6 กก. ขึ้นไป ตลอดเดือนมีนาคม 63 นี้

😉 ข้าวหอมอินทรีย์ 5 สายพันธุ์ (1 กิโลกรัม) ราคา 90 บาท/แพ็ค
😉 ข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ (1 กิโลกรัม) ราคา 90 บาท/แพ็ค

🌾 ข้าวใหม่ 🌾
😉 ข้าวใหม่หอมมะลิ 105 อินทรีย์ (1 กิโลกรัม) ราคา 100 บาท/แพ็ค
😉 ข้าวใหม่หอมมะลิแดงอินทรีย์ (1 กิโลกรัม) ราคา 110 บาท/แพ็ค